Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Wybrane obszary prowadzenia działalności wymagają formalnych regulacji polegających na posiadani określonej decyzji  administracyjnej.      

Brak wymaganej decyzji może wiązać się z koniecznością wstrzymania   działalności oraz   z wysokimi karami.

Powrót

Powrót

Powrót

Więcej

Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) zgodnie z Dyrektywą   w    sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń.

Pozwolenia zintegrowane

Więcej

Listę przedsięwzięć, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   można  znaleźć  w  rozporządzeniu   Rady  Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Decyzje środowiskowe

Więcej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakwalifikujemy działalność pod kątem obowiązku posiadania    odpowiednich  formalnych   regulacji  dotyczących   emisji.    Pomożemy   zaplanować i zorganizować odpowiednie pomiary wykonywane przez akredytowane laboratoria oraz doradzimy przy wyborze rozwiązań technicznych mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń.

Emisje do powietrza

Więcej

Ustawa Prawo wodne określa szereg działań, które wymagają posiadania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego. Podczas przygotowania dokumentacji wykonamy niezbędne obliczenia dotyczące np. ilości pobieranej wody, czy odprowadzanych ścieków oraz zapewnimy pomoc w wyborze firm wykonujących akredytowane badania laboratoryjne.

Pozwolenia wodnoprawne

Przed przygotowaniem niezbędnej dokumentacji doradzimy, jakie rodzaje odpadów ująć we wniosku oraz ustalimy zasady prowadzenia działalności w sposób pozwalający na jak najbardziej efektywne i elastyczne wykorzystanie potencjału Państwa firmy.

Więcej

Gospodarka odpadami

W ramach usługi określimy, jaki rodzaj decyzji wymagany jest w związku ze specyfiką prowadzonej działalności. Przygotujemy dla Państwa kompletną dokumentację konieczną do uzyskania odpowiedniego pozwolenia, zezwolenia lub zgłoszenia. Wszystkie sprawy prowadzimy do końca, czyli do momentu, w którym urząd wyda właściwą decyzję.

Decyzje administracyjne

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się