Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Decyzje administracyjne

W ramach usługi określimy, jaki rodzaj decyzji wymagany jest w związku ze specyfiką prowadzonej działalności. Przygotujemy dla Państwa kompletną dokumentację konieczną do uzyskania odpowiedniego pozwolenia, zezwolenia lub zgłoszenia. Wszystkie sprawy prowadzimy do końca, czyli do momentu, w którym urząd wyda właściwą decyzję.

Gospodarka odpadami

Więcej

Przed przygotowaniem niezbędnej dokumentacji doradzimy, jakie rodzaje odpadów ująć we wniosku oraz ustalimy zasady prowadzenia działalności w sposób pozwalający na jak najbardziej efektywne i elastyczne wykorzystanie potencjału Państwa firmy.

Pozwolenia wodnoprawne

Ustawa Prawo wodne określa szereg działań, które wymagają posiadania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego. Podczas przygotowania dokumentacji wykonamy niezbędne obliczenia dotyczące np. ilości pobieranej wody, czy odprowadzanych ścieków oraz zapewnimy pomoc w wyborze firm wykonujących akredytowane badania laboratoryjne.

Więcej

Emisje do powietrza

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakwalifikujemy działalność pod kątem obowiązku posiadania    odpowiednich  formalnych   regulacji  dotyczących   emisji.    Pomożemy   zaplanować i zorganizować odpowiednie pomiary wykonywane przez akredytowane laboratoria oraz doradzimy przy wyborze rozwiązań technicznych mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń.

Więcej

Decyzje środowiskowe

Listę przedsięwzięć, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   można  znaleźć  w  rozporządzeniu   Rady  Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Więcej

Pozwolenia zintegrowane

Obowiązek posiadania pozwolenia zintegrowanego dotyczy prowadzących instalacje IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) zgodnie z Dyrektywą   w    sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń.

Więcej

Powrót

Powrót

Powrót

Wybrane obszary prowadzenia działalności wymagają formalnych regulacji polegających na posiadani określonej decyzji  administracyjnej.      

Brak wymaganej decyzji może wiązać się z koniecznością wstrzymania   działalności oraz   z wysokimi karami.

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie