Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Ewidencja i sprawozdawczość

Więcej

Odpady wytwarzane klasyfikuje się do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju nadając identyfikujący kod odpadu. Pełną listę kodów odpadów można znaleźć w załączniku do  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Do klasyfikacji stosuje się poniższe zasady...

Ewidencja i sprawozdawczość opakowań

Na podstawie art. 22 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku...

Więcej

Ewidencja i sprawozdawczość odpadów

ZSEiE i baterie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określają m.in. obowiązki ewidencji wprowadzanego do obrotu na terytorium kraju asortymentu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

Więcej

KOBIZE 

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania rocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) poprzez witrynę internetową https://krajowabaza.kobize.pl...

Więcej

Powrót

Powrót

Powrót

W ramach usługi określimy określamy zakres obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych, którym podlega działalność przedsiębiorstwa. Przygotujemy dla Państwa gotowe dokumenty na obowiązujących prawnie formularzach oraz przestrzegamy ustawowych terminów ich wysłania do właściwych urzędów

 

Koszt realizacji poszczególnych obowiązków sprawozdawczych ustalany jest indywidualnie.

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie