Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Koszt realizacji poszczególnych obowiązków sprawozdawczych ustalany jest indywidualnie.

W ramach usługi określimy określamy zakres obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych, którym podlega działalność przedsiębiorstwa. Przygotujemy dla Państwa gotowe dokumenty na obowiązujących prawnie formularzach oraz przestrzegamy ustawowych terminów ich wysłania do właściwych urzędów

 

Powrót

Powrót

Powrót

Więcej

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania rocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) poprzez witrynę internetową https://krajowabaza.kobize.pl...

KOBIZE 

Więcej

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określają m.in. obowiązki ewidencji wprowadzanego do obrotu na terytorium kraju asortymentu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego...

ZSEiE i baterie

Ewidencja i sprawozdawczość odpadów

Więcej

Na podstawie art. 22 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji w formie pisemnej albo w systemie teleinformatycznym, obejmującą informacje o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku...

Ewidencja i sprawozdawczość opakowań

Odpady wytwarzane klasyfikuje się do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju nadając identyfikujący kod odpadu. Pełną listę kodów odpadów można znaleźć w załączniku do  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Do klasyfikacji stosuje się poniższe zasady...

Więcej

Ewidencja i sprawozdawczość

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się