Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

Sprawozdania dotyczące baterii oraz akumulatorów:

 • sprawozdanie o rodzaju ilości i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów,

 • sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania wraz
  z wykazem punktów zbierania prowadzonego przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne,

 • sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne,

 • sprawozdanie o wykazie zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

 • sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej,

 • sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej
  i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej,

 • sprawozdanie o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,

 • sprawozdanie o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu,

 • sprawozdanie o zakresie wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych.

 

Sprawozdania dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 • sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu,

 • sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu,

 • sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,

 • sprawozdanie z wykazem zakładów przetwarzania zużytego sprzętu,

 • sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu,

 • sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu,

 • sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie,

 • sprawozdanie o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu.

 

Oferujemy pomoc przy określeniu zakresu wymaganej prawem sprawozdawczości oraz przygotowanie odpowiedniej sprawozdawczości na podstawie otrzymanych od Państwa danych oraz prowadzonej ewidencji.

 

Sankcje:

Za niezłożenie lub nieterminowe złożenie ww. sprawozdań nakładana jest kara grzywny.

ZSEiE i baterie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określają m.in. obowiązki ewidencji wprowadzanego do obrotu na terytorium kraju asortymentu baterii i akumulatorów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przepisy w żaden sposób nie określają dodatkowych wymagań co do formy prowadzonej ewidencji, w tym nie określono żadnego wzoru formularza przeznaczonego do ewidencji baterii i akumulatorów oraz sprzętu, a także częstotliwość jej aktualizacji.

Oferujemy prowadzenie ewidencji baterii i akumulatorów oraz sprzętu w formie, która w pełny oraz przejrzysty sposób pozwoli Państwu wykazać realizację tego obowiązku np. w trakcie kontroli organów ochrony środowiska.

W ramach prowadzonej ewidencji oferujemy również pomoc przy:

 • kwalifikacji baterii i akumulatorów do różnych kategorii (np. przenośne, przemysłowe itd.),

 • rozstrzygnięciu czy sprzęt podlega przepisom ustawy oraz czy przeznaczony jest do gospodarstw domowych.

Przepisy ww. ustaw o bateriach i akumulatorach oraz o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określają również obowiązki sprawozdawcze dotyczące zarówno wprowadzających ww. asortyment na rynek, ale również zbierających oraz przetwarzających, prowadzących recykling oraz inne niż recykling procesy odzysku odpadów powstałych po przetwarzaniu zużytych baterii
i akumulatorów oraz sprzętu.

 

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się