Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Powrót

W ramach współpracy oferujemy kompleksową realizację obowiązku raportowania do KOBIZE, w tym:

  • rejestrację podmiotu w bazie KOBIZE,

  • przygotowanie raportu na podstawie danych otrzymanych od Zleceniodawcę.

Sankcje:

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2017 poz. 286) nie przewiduje kar za niezłożenie lub niekompletność raportu. Jednak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać okazania potwierdzenia złożenia raportu do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu Niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego.

 

KOBIZE 

Raport do KOBIZE

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania rocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) poprzez witrynę internetową https://krajowabaza.kobize.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania raportu należy zwrócić się z wnioskiem o utworzenie konta w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Po utworzeniu konta każdy podmiot otrzymuje swój login oraz hasło dostępu. Obowiązek raportowania pojawił się w 2010 r.

Obowiązek złożenia raportu w bazie KOBiZE dotyczy każdego przedsiębiorcy korzystającego ze środowiska, którego działalność powoduje emisję do powietrza, niezależnie od wielkości czy rodzaju prowadzonej działalności. Raport należy złożyć do Krajowej bazy w terminie do końca lutego każdego roku, za rok poprzedni - wyłącznie w formie elektronicznej.

W raporcie należy zawrzeć m. in. informacje o miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje,   urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje, instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji, środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz wielkościach i rodzajach emisji.

 

 

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się