Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

 

 1. Doradztwo

W ramach outsourcingu środowiskowego oprócz wykonywania ww. zadań zapewniamy opiekę merytoryczną polegającą na:

 • śledzeniu istotnych zmian w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności,

 • przypominanie o wykonywaniu innych obowiązków np. pomiarów (emisji do powietrza, ilości i składu ścieków, hałasu), przeglądów oraz serwisów separatorów itp,

 • sprawdzaniu umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska,

 • pomocy przy wyborze odbiorców odpadów,

 • okresowych wizytach w firmach w celu sprawdzenia
  np. dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej,

 • dostępności specjalistów na odległość (za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie),

 • uczestnictwie w trakcie kontroli Państwa przedsiębiorstwa przez organy właściwe w sprawach ochrony środowiska.

 

 

W ramach stałej obsługi firm w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska oferujemy zarówno realizację obowiązków ewidencyjnych jak i sprawozdawczych, a także bieżące wsparcie merytoryczne. Jesteśmy do Państwa dyspozycji np. podczas kontroli wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska (WIOŚ) lub innych organów administracji publicznej, jak i w codziennej pracy (przy wyborze odbiorcy odpadu, interpretacji przepisów, odpowiedzi do urzędów). Nasz zespół tworzą doświadczeni pracownicy o różnej specjalizacji branżowej. Powierzenie nam wszelkich formalności gwarantuje Państwu, że prowadzona działalność będzie zgodna z przepisami ochrony środowiska oraz wymogami właściwych urzędów.

 

Szczegółowy zakres obsługi jest elastycznie dostosowany do potrzeb Państwa przedsiębiorstwa.

 

Usługa outsourcingu obejmuje m. in.:

 

 1. Bieżącą ewidencję odpadów

Prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz wystawianie kart przekazania odpadów zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na podstawie otrzymanych od Państwa danych.
W ramach usługi prowadzimy i przesyłamy na bieżąco karty ewidencji odpadów.

 

 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 273 ust.
1 i 284 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska w zakresie:

 • emisji do powietrza w wyniku m.in. spalania paliw w silnikach, spalania opału w kotłach, prowadzenia procesów technologicznych (spawanie, malowanie itp.),

 • poboru wód,

 • zrzutu ścieków.

 

  3. Sprawozdawczość

      Na podstawie otrzymanych danych sporządzamy m.in.:

 • zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów,
  o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

 • sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
  i elektronicznym,

 • sprawozdania z zakresu ustawy o bateriach,

 • sprawozdania dotyczące gospodarki opakowaniowej (dawniej OPAK 1, 2, 3 oraz OŚ-OP1),

 • raporty do KOBiZE,

 • sprawozdania PRTR.

 

Powrót

Stała obsługa firm

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się