Effeko sp. z o.o., NIP 7811913583, REGON: 362204038, KRS: 0000569721, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, siedziba: Polska, woj. wielkopolskie

Kontakt
tel.: (61) 307 28 40 
fax: (61) 666 00 32

Adres

ul. J. Słowackiego 38A/15

60-825 Poznań

Audyt przeprowadzany jest w 2 etapach:

1. Audyt zasadniczy na miejscu. Na tym etapie szczegółowo sprawdzana jest działalność przedsiębiorstwa (np. produkcja, magazyn, zaplecze organizacyjne i techniczne, warsztaty, pomieszczenia biurowe, służba utrzymania ruchu itp.). Audytowi podlegają również dokumenty wymagane przez przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska (np. ewidencja odpadów, wykaz opłat środowiskowych, pozwolenia i zezwolenia sektorowe) oraz umowy z kontrahentami w zakresie zapisów związanych z przepisami ochrony środowiska.
 
2. Przedstawienie raportu z audytu. raporcie wskazujemy przepisy, którym podlega działalność przedsiębiorstwa oraz opisujemy sposób wykonywania tych obowiązków. Jeżeli działalność jest niezgodna z prawem wskazujemy konsekwencje administracyjne oraz opracowujemy zalecenia mające na celu uregulowanie niezgodności.
 
Na podstawie raportu audytu będą mogli Państwo krok po kroku dostosować swoją działalność do aktualnie obowiązujących przepisów.

 

 

 

Audyt środowiskowy skierowany jest zarówno dla nowych przedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność, jak i dla przedsiębiorstw już istniejących.
W trakcie audytu możemy także zweryfikować czy dotychczas realizowane obowiązki są wykonywane prawidłowo.
Audyt prowadzony jest w zakresie przepisów następujących ustaw:
•    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
•    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
•    Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
•    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
•    Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
•    Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
•    Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ,
•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
•    Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
•    Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, 
•    Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

 

Audyt środowiskowy jest narzędziem, które pozwala na weryfikację wszystkich obowiązków z zakresu ochrony środowiska jakie powinno realizować przedsiębiorstwo. W polskim prawodawstwie funkcjonuje kilkanaście ustaw oraz kilkaset aktów wykonawczych regulujących zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wybranie wyłącznie tych przepisów, które dotyczą rodzaju Państwa działalności może stanowić duże wyzwanie. Przeprowadzenie audytu środowiskowego pozwoli ustalić, jakie obowiązki w zakresie ochrony środowiska powinno realizować Państwa przedsiębiorstwo.

Powrót

Audyt środowiskowy

audyt srodowiskowy
Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się

Imię/ Nazwa firmy
Numer telefonu
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz wiadomość

Skontaktujemy się